Royal Raymond Rife

Royal Raymond Rife(1888 - 1971)

Dr. Royal Rife 50-nél is több vírusra határozta meg -abszolút precizitással-

azok halálos frekvenciáit.

Sajnos, nagyon kevés adat maradt meg.

 

A különböző típusú baktériumok feltételezett halálos rezonáns frekvenciái

a fennmaradt töredékes leírások alapján:

 

Micro-organizmus       Frekvencia (Hertz)

--------------------------------------

Carcinoma Virus:.............2120-2130

               más forrás szerint:

Carcinoma ........................2128

--------------------------------------

Staphylococcus:................725-730

               más forrás szerint:

Staphlococci.......................728

--------------------------------------

Streptococcus:.................875-885

               más forrás szerint:

Streptococci.......................880

Streptothrix (fungus)..............784

--------------------------------------

Pneumonia:.....................770-780

               más forrás szerint:

Pneumococci........................776

--------------------------------------

Typhoid Virus.....................1862

Typhoid Bacteria...................712

--------------------------------------

E.Coli:........................799-804

B.Coli--rúd forma..................800

B.Coli--Virus.....................1552

Tuberculosis Virus................1552

Tuberculosis, rúd forma............803

--------------------------------------

Syphalis &

      Gonorea:.................600-700 tartományban valahol

               más forrás szerint:

Gonorrhea..........................712

Epstein-Barr:..............660+727+787 (midhárom egyszerre)

Sarcoma (minden formája)..........2008

Tetanus............................120

Treponema..........................660

--------------------------------------

 

Royal Raymond Rife felfedezései

Ki volt R. R. Rife?
Ifj. Royal Raymond Rife (1888 - 1971) egy tudós, biokémikus, mechanikai és elektromos kutató, felfedezõ volt. A Heidelbergi Egyetem díszdoktorrá fogadta õt korai munkáiért. Legismertebb találmányai a 'frekvencia-készülék', valamint az 'univerzális vírus-mikroszkóp', aminek a #3.(1933), #4. és #5. (1938) modelljei 60'000 szeres nagyítással és 31'000 szeres felbontó képességgel rendelkeztek, amivel képes volt 10 nm-es alakzatok megkülönböztetésére is és ezzel felülmúlták az elektronmikroszkópokat. Bizonyos audió-spektrumos rezonáns frekvenciákon mûködõ készülékeket is alkotott, hélium gázcsövekkel, amikkel sikeresen tudott különbözõ betegségeket gyógyítani, a rákot is beleértve.

A felfedezések háttere
A fennmaradt leírások alapján a #3-as és a késõbbi típusú univerzális mikroszkópjainak rendkívüli finomsága a fluoreszcencia, a polarizáció, a sötétmezõs és interferencia elveinek egyesítésének volt köszönhetõ. Fénysugárt használt a minták elszíneztetésére, mert a kémiai reagensek vagy tönkretették a mintákat, vagy molekulárisan túl nagyok voltak.

Rife-nak 1920-tól sikerült elérnie azt, amit a mai elektron-mikroszkópokkal még ma sem lehet kimutatni: élõben, színesben és nagy felbontás mellett tudta vizsgálni a mikróbákat. Ezt rés-spektroszkópiával, precízen állítható és forgatható kvartz-prizmákkal, túlnyomórészt ibolyántúli fénysugárzások két ilyen, a minta által kiválasztott, egymástól kissé eltérõ hullámhosszával tudta elérni. Ezek a kiválasztott, többnyire a látható fény spektrumán kívül álló frekvenciák voltak azok amik rezonálva láthatóvá tették a mikróbákat. Ez a két fény-hullámhossz interferenciát okozott, ami így nagyobbá vált, és már a látható fény spektrumába esett. Ezzel Rife volt az elsõ kutató, aki élõ mikróbákat tudott vizsgálni.
Mivel az organizmusok 75%-a a látható fény spektrumán kívül álló hullámhosszakkal volt csak gerjeszthetõ, ezért a mai kutatók jelenleg is a sötétben tapogatóznak és csak fekete-fehérben, az elpusztított minták látható tetemeit tudják vizsgálni. Rife jóval megelõzte korát!

Rife felfedezte a mikroszkópjaival, hogy rendkívül kis méretû (kb 50-120 nm) baktérium/vírus kinézetû részecskék "brown-mozgásban" vannak, amelyek messze kisebb méretûek a megszokott baktériumi méreteknél, és sokkal elevenebbek a megszokott baktériumi lomha mozgásnál.

Hosszú, évekig tartó tanulmányai során észrevette hogy minden egyes vírusnak, vagy baktériumnak van egy saját rezonáns frekvenciája, ami sebezhetõvé is teszi azokat. Például, azt mondta, hogy a rákos daganatban levõ organizmusok arról voltak felismerhetõk, hogy egy jellegzetes lilás-vörös kisugárzást adtak. Ezeket a rendkívül kisméretû, lilás-vörösen fénylõ, élõ alakzatokat BX bacilusoknak nevezte. Errõl a speciálisan fénylõ mivoltukról voltak felismerhetõek más közegekben is. Rife precizitására utal az is, hogy több mint 400-szor megismételte kísérleteit, és minden egyes alkalommal a BX típusú bacilus mindig rákos daganatot keltett. Akárcsak ahogy azt egy francia kutató-tudós, Béchamp korábban feltételezte, azt észlelte, hogy az alaptípusú élõ mikro-alakzatok, amik anatómiailag minden organikus közegben jelen vannak, csak bizonyos betegséget kiváltó feltételek esetén alakulnak át betegséget okozó formává. A betegség nem azért lett mert valami mikro-organizmus bekerült a szervezetbe. Az mindig is ott volt, csak valami átalakította egy betegséget okozó formává. Az eredeti kiváltó ok tehát nem a vírus, hanem például egy sokk, vagy toxinok, vagy sugárzás, vagy negatív gondolkodásmód, stb. - azaz mindig a legyengült test kémiai traumája, ami oxigénhiányos szöveteket eredményez, savas kémhatással, ami a mikróbák elszaporodásának kedvez.

Rife szerint csak kb 10 alap-mikróba létezhet. Abban a környezetben ahol ezek élnek a környezet pH változása, vagy méreganyag-tartalom változása az ami kiváltja ezen mikróbák variációit. Rife kísérletekkel is képes volt igazolni, hogy a betegséget kiváltó és az ártalmatlan típusok a környezet megváltozásával egymásba alakíthatóak, oda-vissza. Rife szerint a rákos mikroorganizmus 4 eltérõ formát vehet fel: BX (carcinoma), nagyobb méretû BY (sarcoma), monococcoid forma (a rákos betegek 90%-ánál a vérben kimutatható), a crytomyces pleomorphia fungi forma és ezek mindegyike 36 óra alatt visszaalakítható a 67 nm hosszú, 50 nm széles BX-é. Rife ezzel bizonyíthatóvá tette a mikróbák egymásba válthatóságát (pleomorphism), amit bizonyosság végett több mint 300 alkalommal megismételt, mindig azonos és pozitív eredménnyel.

A frekvenciák
A szuperfinom mikroszkópjainak köszönhetõen felfedezte, hogy minden ilyen kis méretû és betegségeket keltõ organizmusok sebezhetõek egy speciális frekvencia-besugárzással, ami más élõ közegre egyáltalán nincs hatással. Évekig kísérletezgetve feltérképezte minden általa veszélyesnek tartott baktérium, vírus halálos oszcilláló frekvenciáját. Sok ilyen frekvenciát állapított meg: frekvencia.txt (kattintson ide)
Rife többféle ilyen rezonáns frekvenciákon mûködõ készüléket alkotott különféle betegségek, többek között a rák-betegség, gyógyítására.

Az elsõ eredmények
Már 1934-ben (a kutatásainak kezdeti fázisában) Rife és kollégái 16 súlyos rákos beteget kezeltek, akiket az akkori orvostudomány megmenthetetlennek vélt. Minden páciensét ezzel a rezonáns frekvenciával besugárzó készülékével kezelte, 3 naponta 3 percig. Azt észlelte, ha ennél többször kezelte volna õket, akkor a tömegesen elpusztult micro-organizmusok gyorsabban halmozódtak fel, mint ahogy azokat a szervezet képes lett volna eltüntetni. A rákos daganatok fokozatosan visszahúzódtak. 3 hónap alatt 14 beteg teljesen felépült. A teszt eredetileg kitûzött 90 napja után, a frekvenciák módosításával 4 héten belül a két megmaradt beteget is sikerült stabilizálni, majd lassan kigyógyítani. A teszt '90 nap'-os határidõ nélkül viszont 100%-os sikernek tekinthetõ.

Rife 1953-ban így írt tapasztalatairól és az 1934-es gyógyítási eredményeirõl: "A frekvencia készülék általi gyógy-kezelés során a betegek semmiféle fájdalmat nem éreznek, semmiféle hang nem hallható, és semmiféle érzés sincs. Egy csõ kivilágosodik és 3 perccel késõbb a gyógy-kezelés véget is ér. A vírus vagy baktérium elpusztul és a test természetes úton renbehozza magát azok toxikus hatásától. Egyidejûleg többféle típusú betegséget is lehet így kezelni egycsapásra... Az elsõ (az 1934-esre utal) klinikai munka a rák-betegségre dr. Milbank Johnson orvos felügyelete mellett lett lebonyolítva, amit a Dél Kaliforniai Egyetemnek a Speciális Orvosi Kutató Társasága szervezett meg...3 hónap múltán, 14 úgynevezett 'menthetetlen' esetet le lehetett írni mint klinikailag teljesen meggyógyultat, amit a jelenlévõ öt orvos és még dr. Alvin G. Foord orvos és patológus is megállapított... Semmiféle hõemelkedés nem volt észlelhetõ a frekvencia készülékes kezelés alatt vagy után. Semmiféle speciális étkezés nem lett használva ezen klinikai vizsgálatok egyikénél sem, bár kijelenthetjük, hogy a beteg alkalmasabb étkeztetése használna az egyénnek."
kelt: december 1, 1953. aláírás: R. R. Rife

Rife által bekalibrált készüléket 1935 - 1938 között több klinika is alkalmazni kezdett , hasonló eredmények felmutatásával, míg hatalmas nyomás alá nem kerültek 1938 végétõl.

Az elfojtás
Az akkori Amerikai Orvos Társaság következetes és megsemmisítõ hadjáratot kezdett Rife és társai, valamint minden frekvencia készüléket használó orvos ellen, azért mert nem a bevett felfogás szerint, azaz nem a "megszokott nemzeti biztonsági követelmények" szerint dolgoztak. Azóta az amerikai Állami Gyógyszer Hivatal (FDA) és a Nemzeti Rákellenes Intézet (NCI) teszi ugyanezeket a lépéseket. Valójában az igazi mozgatórugók a hatalmas vállalatok, a gyógyszer-ipar, az orvosi készülékeket gyártó cégek, a rák és más betegség szervezetei, kutató-központok és maga az állam, de még a média nagy része is, ami kontrol alatt van.
A diagnózis, az ún. gyógykezelés és a kutatás irdatlan nagyságú profitokat és zsíros kereseteket kreál. Rife gyógyszermentes gyógymódja túlságosan is sikeres volt szinte minden vírusos betegségre és ez lett a veszte.

 

Az elhallgattatás konkrétumai
1939 márciusában egy orvos szimpatizáns mialatt éppen felkereste Rife-ot, azalatt a laboratóriuma rejtélyes körülmények között kora hajnalban kigyulladt és porig égett le. Az ottani kutatók Rife módszerének megerõsítését tervezték bejelenteni. Egyes értékelések szerint akkori értékben milliós kár keletkezett. A lángok pillanatok alatt olyan iszonyatos méretûek lettek, amit a New York Times fõoldalas cikke szerint 75 ember sem tudott eloltani több mint fél napig.

1944-ben valaki megmérgezte dr. Milbank Johnsont, pszichológiai és klinikai gyógyszer professzort, néhány órával egy sajtó-konferencia elött ahol társasága 1935-38 közötti kutatási eredményeit akarta közzétenni. A mérgezés egy kórházban történt, ahová õt be kellett szállítani közvetlenül a konferencia elött. Röviddel a halála után az általa alapított társaságának minden iratát megsemmisítették, ma már a létezését is letagadják. A Dél Kaliforniai Egyetem ezen társaságának megmaradt tagjai 1944-tõl szószerint halálfélelemben éltek. De nem minden iratot sikerült megsemmisíteni, és a felépült betegekrõl is vannak más beszámolók, tanúvallomások.

Rife egyik szimpatizánsa, dr. Raymond Seidel, publikált egy cikket a Smithsonian éves riportjában. Az írása megjelenése után Seidel észrevette, hogy minden lépését követik, és egy sikertelen fegyveres merényletet is követtek el ellene. Röviddel késõbb egy újonnan alkalmazott technikus ellopta Rife univerzális mikroszkópjának legértékesebb kvarc-prizmáját, és ezzel használhatatlanná téve azt.

A frekvencia készülékek egyetlen gyártója a Beam Ray Corporation sem tudta átvészelni. Tönkrementek egy koholt pereskedésben, annak ellenére hogy a vádak alól sikerült kitisztázniuk magukat.

Egyes orvosokat lefizettek hogy meghamisítsák az eredményeiket, másokat, akik erre nem lettek volna hajlandóak, megfélemlítettek, vagy orvosi prakciójuk elvételét helyezték kilátásba.
Arthur Kendallt közel negyedmillió dollárral vesztegették meg, aki ezután a munkáját otthagyva váratlanul Mexikóba vándorolt ki. A sort lehetne folytatni, hiszen a legtöbb orvos azonnal beadta a derekát, mint például Dr. George Dock is. Míg 1931. nov. 20.-án "Los Angeles legbefolyásosabb orvosa", dr. Milbank Johnson meghívására Amerika 44 tekintélyes egészségügyi szakembere gyûlt össze egy "Minden Betegség Megszünt" banketten, hogy méltassa Rife addigi eredményeit, a megvesztegetések, megfélemlítések hatására 1939-tõl szinte alig maradt valaki is közülük, aki be merte volna vallani, hogy találkozott valaha is Rife-al.

A lista:

Dr. Arthur I. Kendall
Dr. S. Fosdick Jones
Dr. C. M. Hyland
Dr. Alvin G. Foord
Dr. V. L. Andrews
Dr. Milbank Johnson
Dr. Rufus B. Von Klein Scmidt
Dr. Wayland Morrison
Dr. F. C. E. Mattison
Dr. Joseph Heitger
Dr. E. M. Hal
Dr. C. W. Bonynge
Dr. E. W. Butt
Dr. A. S. Heyt
Dr. E. W. Lanson
Dr. A. H. Zeiler
Dr. R. W. Hammack
Dr. C. D. Maner
Dr. Ellis Jones
Dr. Allen B. Kanaval
Dr. Sanwel J. Tattison
Dr. J. BrandoBruner
Dr. D.George
Dr. O. O. Witherbee
Dr. Harold Witherbee
Dr. B. O. Raulston
Dr. Linford Lee
Dr. George Kress
Dr. Albert Ruddack
Dr. Richard Winter
Dr. M. Aubrey Davidson
Dr. W. H. Sooins
Dr. Walter V. Breem
Dr. C. E. Zobell
Dr. B. Winter Gonin
Dr. O. C. Grunner
Dr. James B. Couche
Dr. K. F. Meyer
Dr. Arthur W. Yale
Dr. E. L. Walker
Dr. E. C. Rosenow, Sr.
Dr. E. F. F. Copp
Dr. Royal Lee
Dr. Lee Deforest

Rife-ot és társait is bíróság elé állították. A bíróság a gyógyítások tényeit nem tekintette beszámíthatónak! Rife másik társa Ben Cullen is tönkrement, még a házát is elvesztette és akkor hagyta abba a tevékenységét. Rife minden kutatási eredményét, iratát, felgyzéseit a hatóságok elkobozták.
Rife maga 1946-ig bírta, míg idegileg megviselve, iszákos lett, és fokról fokra eladta a laboratóriumát. Egy másik, Rife-tól független laboratórium, ahol hasonló "gyógyító elektromos energiás" kutatások folytak, vált a lángok martalékává megintcsak rejtélyes körülmények között.

Csak egyetlen orvos maradt, dr. James Couche, aki minden atrocitás ellenére is kitartott ameddig bírta.

Kísérletek Rife technikájának újra-élesztésére
Mondani sem kell, hogy az elfojtással sikerült az emberiséget megmenteni egy igen hatásosnak látszó és szinte minden komolyabb betegséget felölelõ gyógymódtól. Vajon hol lenne ma az orvostudomány, ha a 30-as évek végétõl kezdve elismerték és támogatták volna Rife-ot? Igen valószínûleg a rák, az AIDS és a vírusos betegségek szinte minden fajtája ma már rutin gyógykezeléssel leküzdhetõ lenne.
Az utóbbi évtizedben újabb kísérletek történtek e technika újra-élesztésére. A fenti bal oldali címek ilyen internetes portálokból próbál válogatást adni.

Fontos! Mivel a jelenlegi Rife-módszer feltámasztási törekvései csak gyerekcipõben járnak, a rense.com állítása szerint nem érdemes a drága berendezéseket jelenleg megvenni, hacsak áttörõ siker nem lesz. A siker titka ugyanis nemcsak a tényleges frekvenciákban rejlik, hanem bizonyos kisebb felharmónikus frekvenciák jelenléte is szükséges, ami a Rife hélium gázcsõjének egyedi adottságából is eredhetett.

Más kutatók
Ez az írás nem lenne teljes ha nem tennénk említést néhány más, igencsak rendkívüli egyén munkájáról:

Georges Lakhovsky, a "multihullám oszcillátor" feltalálója, aki az 1920-as évektõl kezdve rák-daganatos növényeken, állatokon és késõbb emberi mintákon végzett sikeres kísérleteket. A multihullám oszcillátor "ultra rádió frekvenciák" széles spektrumában sugárzott. Ezzel a készülékkel kettõs hatás volt észlelhetõ: egyrészt fokozatosan eltüntette a rákos daganatokat azáltal hogy szelektíven csak a beteg részt szétroncsolta, másrészt pedig mintha megemelte volna minden sejt energia (vitalitás) szintjét egyidejûleg. Ed Petit kísérletekkel igazolta, hogy a multihullám oszcillátorral kezelt vízzel növesztett csírák 3-szor gyorsabban fejlõdtek mint a normál csapvízzel kezeltek, azaz mintha nem is csak a sejtekre, hanem talán az atomi struktúrákra lenne kedvezõ hatással. Lakhovsky módszere is az elfojtás sorsára került.

Gaston Naessens, ma is élõ kutató, a 714-X nevû rák ellenes szérum és a "somatoscope" szuper finomságú mikroszkóp feltalálója, ami a maga 150 angström (15 nm) felbontásával közel azonos kategóriába sorolható Rife mikroszkópjaival. Naessens is meghökkentõ felfedezésekre jutott. Kimutatott egy rendkívüli tulajdonságokkal bíró, parányi (szub-baktériumi) méretû, elektromos töltésû, élõ és szaporodó részecske-organizmust, amit somatid-nak ("kis test") nevezett el. Szerinte ez az energia-kapcsolat az élõ és az élettelen világ között. (Szent-Györgyi Albert még a 2. világháború elött az "élet titkát" keresve azt mondta hogy a válasz bizonyosan az atomi méretekben, vagy más elektromos tulajdonságú atomi részecskékben lehet.)
A legmegdöbbentõbb az, hogy ezek a vérben levõ szomatidok gyakorlatilag elpusztíthatatlanok. Magas hõre, bármilyen mértékû rádióaktiv besugárzásra, mechanikai, kémiai roncsolásra szinte érzéketlenek! A hordozó közeg halála után is tovább élnek a földbe visszakerülve, bármilyen környezetben. Jelen vannak minden kõzetben, vízben, a levegõben, ki tudja talán ezer, millió, vagy akár milliárd évekig is, hiszen bármilyen õskövületben is kimutathatóak. Naessens szerint, ha a Marson valaha is volt élet, akkor a marsi kõzetekben is jelen kellene hogy legyenek. Ezek a szomatidok mintha az élet nélkülözhetetlen része lennének, mintha ezek nélkül élet nem is létezhetne. Normális körülmények között 3 fázisú alakváltoztató cikluson mennek keresztül egy egészséges testben, ami Naessens szerint létfontosságú a szervezet helyes mûködéséhez. Bizonyos körülmények megváltozásával, amikor a hordozó élõ szervezet legyengül, vagy destabilizálódik, akkor 16 fázisú cikluson keresztül fejlõdnek nagyobb, baktériumi méretû formákká. A kiváltó ok tehát a test traumája, a legkülönfélébb okok miatt, például sugárzás, kémiai szennyezés, sokk, depresszió stb. (E 16 fázis egy megvásárolható szak-videón is megtekinthetõ.)

Naessens kifejlesztett egy rák-gyógyító terméket, ami az immunrendszerre hat, a neve 714-X. Ez a termék megerõsíteni hivatott az immunrendszert, hogy az leküzdhesse a betegséget (rák, AIDS, stb). Tehát nem a cytolitic-os azaz cella-ölõ ortodox módszeren alapul, hanem a test erejének megerõsítése a lényeg, hiszen nap mint nap minden egészséges szervezet is találkozik és küzd le például rákos sejteket.
Naessens is a bírósági megidézések, iratok elkobzása, negatív ellen-kampány sorsára jutott, bár a 714-X-et bizonyos helyeken, ma is, sikerrel alkalmazzák.