Laser Technology

O laseroch všeobecne

Lasery možno rozdeliť do dvoch veľkých skupín podľa ich biologických účinkov:

- Vysoký výkon = "tvrdé lasery" - chirurgické lasery

- Nízky výkon = "mäkké lasery" - lekárske lasery

Vysokovýkonné chirurgické lasery sú vhodné na rôzne chirurgické zákroky a operácie vďaka svojim veľmi silným tepelným účinkom (tepelné účinky: rezanie, odparovanie, koagulácia)

Mäkké lasery využívajú fotochemický účinok laserového svetla na spustenie prospešných biologických procesov.

 

Ako funguje mäkká laserová terapia?

Už v roku 1947 výskum ukázal, že mitochondrie v bunkách nášho tela sú citlivé na svetlo. Mitochondrie v rôznych bunkách reagujú rôzne na rôzne vlnové dĺžky (farby) svetla. Z celého svetelného spektra má najsilnejší liečivý účinok červené (napr. 660 nm) a infračervené (napr. 808 nm) svetlo. 

 

"Mäkký laser" má na živý organizmus "BIOSTIMULAČNÝ" (stimulačný) účinok. To znamená, že bunky a tkanivá sa pri osvetlení "mäkkým laserovým svetlom" dokážu rýchlejšie regenerovať (napr. urýchľuje sa hojenie rán). Laserové svetlo tiež zvyšuje metabolizmus buniek a tvorbu nových buniek, tkanív a kapilár. Mäkké laserové svetlo tiež stimuluje imunitný systém.

 

Stručne povedané: laserové svetlo stimuluje schopnosť organizmu liečiť sa!

Okrem toho má na organizmus mnoho priaznivých účinkov: napr. znižuje zápal a opuch, zmierňuje bolesť, znižuje svalové napätie...

 

Aké sú fyziologické účinky mäkkého laserového svetla?

Ošetrenie mäkkým laserom má tri základné liečivé účinky na ľudský organizmus:

1. Tlmenie bolesti

2. Protizápalový

3. Biostimulačný účinok - stimuluje schopnosť organizmu liečiť sa sám!

V našom tele laserové svetlo aktivuje určité enzýmové procesy, ktoré spúšťajú produkciu ATP. ATP (adenozíntrifosfát) je najdôležitejšia forma energie, ktorá poháňa všetky chemické reakcie v každej bunke tela. Dôsledkom zvýšenej produkcie energie je efektívnejšia funkcia buniek (metabolizmu) a rýchlejšia regenerácia, čím sa skracuje čas liečby chorôb. 

Liečba mäkkým laserom nielen zmierňuje príznaky ochorení, ale v mnohých prípadoch odstraňuje aj príčiny ako výsledok zložitého biologického a chemického procesu.

 

Aký je najúčinnejší výkon lasera na  liečbu?

To závisí od ochorenia, ktoré chcete liečiť.

Jednoduchšie mäkké lasery možno zakúpiť v rozsahu 1-10 mW, ktoré majú extrémne dlhý čas liečby a sú vhodné len na stimuláciu povrchu kože. Z lekárskeho hľadiska majú nízku účinnosť.

Ďalší rozsah je 30-250 mW, ktorý je už vhodný na ošetrenie podkožných tkanív, svalov, väzov a malých kĺbov. Tento rozsah však ešte nie je dostatočne účinný na zmiernenie bolesti alebo regeneráciu hlbších svalov a chrupaviek.

400-2000 mW je najvyššia kategória mäkkých laserov. Početné klinické štúdie a praktické skúsenosti ukázali, že pri tomto výkone možno dosiahnuť vynikajúce výsledky pri zmierňovaní bolesti aj v prípadoch, keď boli lasery s nižším výkonom neúčinné. Castano experimentálne dokázal, že pri bolestiach kolenných kĺbov môžu infračervené lasery s vysokým výkonom dosiahnuť podobné výsledky ako liečba steroidnými injekciami (dexametazón).

Tím maďarských lekárov pod vedením Dr. Kláry Barabás experimentálne preukázal, že infračervené lasery s vysokým výkonom (25 J/cm2) možno použiť na spustenie biochemických procesov, ktoré sú potrebné na regeneráciu chrupavky.