Harmonikus frekvenciák

Harmonikus frekvenciák – magyarázat.

 

 

Dr.Rife idejében digitális készülékek még nem léteztek, ez tény. Minden frekvencián alapuló jel tartalmaz harmonikus frekvenciákat és teljesen mindegy,  hogy analóg vagy digitális készülékkel van előállítva. Mindig csak arról van szó, hogy egy változás van a feszültségben egy bizonyos időn belül. Minél gyorsabb a feszültség változása az időben, annál erősebbek és magasabbak a harmonikus frekvenciák is.  A harmonikus frekvenciák egész számú szorzói az alap-hordozó frekvenciának.

A SUPER RAVO ZAPPER esetében például a 2kHz téglalap alapú jel esetében a szpektrális analizátoron további folyamatosan gyengülő frekvenciákat lehet látni : 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 kHz.

 

Például a 900kHz frekvenciánál +16db jel erősségnél a következő harmonikus frekvenciák jelennek meg:

 

1,8MHz -13dB

2,7MHz +6dB

3,6 MHz -15dB

4,5 MHz 0dB

5,4 MHz -16dB

6,3 MHz -4dB

7,2 MHz -19dB8,1 MHz -8dB9,0 MHz -20dB1,8MHz -13dB és így tovább...

 

Tehát abban az esetben amikor praktikusan meg szeretnénk semmisíteni egy patogén mikroorganizmust, melynek sajátos MOR frekvenciája van, viszont az ön generátora ezt a frekvenciát nem tudja előállítani, például az alap 33kHz zapperek esetében, akkor  használ egy frekvenciát aminek a szorzója meg fog felelni annak a kívánt MOR frekvenciának az értékével, amilyen patogént pont el akar pusztítani. A harmonikus frekvenciák viszont sokkal gyengébbek mint az alap frekvenciák, ezért fontos, hogy a kívánt frekvencia pontosan legyen előállítva az MOR szerint,  és ezzel  a hatékonyság sokkal nagyobb lesz. De ez nem egy alap feltétel. Lehet dolgozni a harmonikusokkal is, csak a hatékonyság fog elmaradni.  Ennyit a harmonikus frekvenciák alapelvéhez.

 

További fontos feltétel a jel elhelyezkedése a nullához viszonyítva. A jel nullája nem haladhat át a  feszültség nulláján. A maximális hatékonyság érdekében egy kicsit a nulla pozíciója felett kell hogy legyen, hogy a felfutó jel maximumai soha ne haladjanak át a nulla pozícióján. A SUPER RAVO ZAPPER esetében a kimenő jel minősége itt nem ér véget, és a dolog nem ilyen egyszerű. A –SRZ- kimenő jelébe bele van komponálva más –nem domináns jel-, amely pontosan a magas hatékonyságért felelős.  Viszont ez a jel a hagyományos oszcilloszkópokon nem mérhető. Ez a technológia a saját és védett szabadalmunk. Pontosan ez a technológia emeli a SUPER RAVO ZAPPER –t más készülékek hatékonysága fölé. Ezt a technológiát cégünk 6 éve folyamatosan fejleszti. Ez idő alatt neves kutatókkal vettük fel a kapcsolatot és olyan nem publikus dokumentumok információit is felhasználtuk, amiket az internetről sem lehet megszerezni. Ezeknek az együttműködéseknek köszönhetően sokkal közelebb kerültünk Dr.Rife munkájához mint mások.

A –SRZ- egyebek mellett olyan modulációkat használ amiket Dr.Rife alkalmazott. Ezeknek az információknak a jelenlegi legtökéletesebb eredménye a RIFE-féle PLAZMA cső,  ami szeptembertől lesz elérhető.

Ezt mind,  és ennél sokkal többet tud még  a SUPER RAVO ZAPPER....

 

A digitális generátoroknak az analógokhoz képest hatalmas előnyük, hogy a billentyűzeten nagyon pontos frekvenciákat lehet beállítani és ezzel a patogénekre teljesen célzottan lehet hatni. A SUPER RAVO ZAPPER tartalmaz egy egységet, mely folyamatosan méri a kimenő frekvenciát, és ezeket az adatokat a vezérlő processzorba küldi, mely mikromásodpercek alatt ezt a frekvenciát  kiértékeli és korrigálja a beállított kimenő frekvencia paraméterei szerint. A kimenő frekvencia nagyon finom mozgást tud végezni, 0,001 hz/s léptekkel, ami mellett az előzőleg leírt paraméterek nem fognak torzulni és elváltozni.  A nagyon  finom mozgásra azért van szükség,  hogy amikor a generált frekvencia megközelíti a patogén MOR frekvenciáját, akkor minél több időt topogjon  körülötte, hogy elegendő hatást és szétremegtetést érjen el a megsemmisüléshez. Például a 0,1 Hz/s mozgási sebesség a hatékonyság szempontjából elégtelen. Viszont egy ezred pontossággal, betartva minden paramétert és modulációt, mozgásban tartani egy frekvenciát nagyon nehéz technikailag elérni.

 

Ezeket a dolgokat az egyszerű generátorok , melyek például az 555 csippel vannak ellátva nem tudják betartani. Ezek gyártói képtelenek ezekkel a módszerekkel ilyen pontos és programozható készülékeket gyártani, és olyasmivel érvelnek amit Dr.Clark 16 évvel ezelőtt írt könyvében állít.  Éspedig azt, hogy egy egyszerű ZAPPER minden patogént megsemmisít, hogy ez bizonyított és hasonló értetlenségek. Mivel cégünk közvetlenül együttműködik Dr.Clarkkal és kiadói vagyunk könyveinek Csehországban és Szlovákiában, / Magyarországon a kiadási jogokat a Leviter kft. birtokolja, kikkel  szorosan együttműködünk/ tudjuk, hogy Dr.Clark a klinikáján specifikus frekvenciákat használ. Az alap generátor bekötési rajzát  Dr.Clark azoknak hozta nyilvánosságra könyveiben, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak bebiztosítani maguknak programozható zappert. Nagyon népszerű a CAFL frekvencia lista használata is. Ezekkel a frekvenciákkal nagyon nehéz dolgozni. Teljesen elégtelen a kórokozók mögé leírt frekvenciákat egy bizonyos ideig leereszteni. Ha jobban megnézik a frekvenciák adatait, észreveszik,  hogy számtalan érték szinte minden kórokozó mögött megtalálható. A CAFL jelenlegi tulajdonosa az USA-ból ezeket az adatokat évente kiegészíti mindazok számára, akik ezeket kellőképpen fel tudják használni. 

 

További információs zűrzavar alakult ki a Dr.Clark Research Association –nal kapcsolatban. Ez a társaság nem Dr. Hulda Regehr Clark-é. Ez a cég P. Amrein vállalkozóé...

 

Zappertechnology