Rifeegyesület


A Magyar Rife Technológia Egyesület (továbbiakban: Egyesület) a modern ember testi, lelki és szellemi egészsége, mint alapérték kibontakoztatása, fejlesztése; az egészséges életmód, és a betegségmegelőzés ösztönzése a rádiófrekvenciák és Rife technológia segítségével, valamint az ezzel kapcsolatos ismeretek, készségek elterjesztése, illetve feltételeinek és kereteinek megteremtése; tanfolyamok szervezése, vezetése, finanszírozása; az oktató alap- és továbbképzés Magyarországon történő szervezése és feltételeinek biztosítása érdekében létrejött,az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő, önkormányzati elven épülő civil szervezet, amely önálló jogi személy.


Bővebb információk:  https://rifeegyesulet.hu/