Elérhetőség
Kiskereskedelm:

Biologystic s.r.o.
Lipová 8
Štúrovo 943 01
ICO: 48 036 749


Nagykereskedelem:

Zappertechnology s.r.o.
Lipová 8
Štúrovo 943 01

ICO: 463 374 15
DIC: SK 2023 336 150

IBAN: SK56 0200 0000 0029 3398 3159

tel: +421 36 7510 270 
Hétfő -Péntek: 8:00 - 15:00

Felügyeleti szerv:
Inspektorát SOI pre Nitriansky kraj Stanicná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034
fax č. 037/ 7720 024